Artist Impressions en procedure bestemmingsplan

De afgelopen tijd hebben we achter de schermen hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het projectplan Disselhoff. Fase 1 van de bestemmingsplanprocedure is inmiddels voorbij. In deze nieuwsbrief geven we meer informatie over het vervolg van deze procedure en tonen we de eerste artist impressions.

28 april 2022

Artist impressions

De Artist Impressions van de buitenzijde zijn klaar. We lichten hier al een tipje van de sluier op door je de eerste sfeerbeelden te tonen. Artist Impressions geven een indicatie hoe het plan eruit gaat zien. Houd er rekening mee dat details vaak nog wijzigen in de verdere uitwerking.

Het bouwplan op het terrein van de voormalige houthandel Mol bestaat uit 3 delen. De bestaande villa gaan we renoveren en transformeren tot 2 ruime koopappartementen met behoud van de authentieke uitstraling. Aan de Venloseweg/ Van Douverenstraat plannen we een appartementencomplex met in totaal 26 appartementen. Daarvan zijn 17 appartementen bestemd voor de koop en 9 voor sociale huur. Wonen Limburg verzorgt de verhuur. Achteraan op het terrein komen ten slotte 10 patiowoningen voor de verkoop.

nieuwbouw project Disselhoff Horst aan de Maas

Aanzicht van de voorzijde van het appartementengebouw. Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

nieuwbouw project Disselhoff Horst aan de Maas

Aanzicht met toegang tot het plangebied. Links het appartementengebouw, rechts de bestaande villa en op de achtergrond in het midden de patiowoningen. Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

nieuwbouw project Disselhoff Horst aan de Maas

Straatbeeld van de patiowoningen. Aan deze beelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Status bestemmingsplan
Vaststelling plan naar verwachting in mei
De eerste inzagetermijn van het plan is inmiddels voorbij en heeft geresulteerd in 2 zienswijzen. De gemeente Horst aan de Maas reageert hierop met een zienswijzennota. Naar verwachting neemt de raad op 10 mei een besluit over deze zienswijzennota en stelt het plan wel of niet (gewijzigd) vast.

Fase 2: opnieuw 6 weken ter inzage
Na de vaststelling gaat fase 2 van de bestemmingsplanprocedure van start. Het vastgestelde plan is dan opnieuw 6 weken in te zien. In deze periode kunnen belanghebbenden tegen het plan in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan in werking
Na die tweede termijn van 6 weken treedt het bestemmingsplan in werking, ook als er een beroep is ingesteld. Een bestemmingsplan is definitief (onherroepelijk) als er binnen de beroepstermijn geen beroep is ingediend bij de Raad van State, óf als de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan over een ingediend beroep.

Start verkoop
Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, verwachten we voor de zomer in de verkoop te gaan. Vanzelfsprekend houden we je hiervan op de hoogte, via deze nieuwsbrief en de website.

Over de initiatiefnemer van het plan
Van Stiphout Projectontwikkeling is de initiatiefnemer van het plan Disselhoff. We ontwikkelen vanuit ons hoofdkantoor in het Brabantse Sint-Oedenrode en hebben ruim 25 jaar kennis en ervaring. De vele referentieprojecten op onze website geven een beeld van wat we realiseren, variërend in allerlei soorten woningen, commerciële ruimtes en parkeerkelders.